Smart tjänst för fordonsverkstäder

Midman – ett helhetskoncept

Midman har ett antal tjänster som hjälper din verkstad till ökad servicegrad och högre kundlojalitet. Nedan kan du läsa mer om våra tjänster. Kontakta oss om du är nyfiken på att veta mer.

Servicekallelse

ÖKAR DINA KUNDERS SERVICELOJALITET

Midmans intelligens ser till att företagsprofilerade servicekallelser skickas i precis rätt tid och vid rätt körsträcka. Servicekallelserna kan antingen skickas ut digitalt eller postalt.

Med hjälp av aktiv kunduppföljning för de som missat sin service med sms-påminnelse och smarta kundlistor för servicerådgivare – så får du koll på läget eftersom alla aktiviteter före och efter service mäts och följs upp.

Midmans duktigaste verkstäder har mer än 20% i ökad serviceförsäljning. Aktiviteterna minskar servicesliret och du säljer mer service jämfört med garantiarbeten, reparationer och felsökningar.

Servicebokning

LÅT DINA KUNDER BOKA SERVICE DIREKT I MOBILEN

Digital servicebokning ger dina kunder möjlighet att boka direkt på en landningssida profilerad efter din verkstad. Denna kommer de snabbt in på via servicekallelsen som skickas via sms. Tjänsten låter dina kunder boka när det passar dem och du kan sälja tilläggsarbeten när det passar dig.

Du hanterar smidigt inkomna bokningar i Midman. Detta låter dig planera det administrativa arbetet, vilket sparar både tid och pengar.

Servicerekrytering

REKRYTERA NYA KUNDER PÅ AUTOPILOT

Ett helt nytt sätt att rekrytera kunder. Välj hur många nya kunder du önskar och därefter löser Midmans AI resten. I Midman finns effektiva strategier som skaffar nya kunder åt dig på autopilot. Du väljer hur många du vill ha. Betala bara för nya kunder

Kundnöjdhet

HUR NÖJDA ÄR DINA KUNDER MED VERKSTADSBESÖKET?

Den enklaste formen av kundnöjdhets-tjänsten är NKI (Nöjd Kund Index) som ger en övergripande bild på hur kunden tyckt om servicetillfället. Genom NKI får du även ett NPS-värde (Net Promotor Score) som visar hur sannolikt det är att kunden skulle rekommendera ditt företag till andra.

Därefter kan du antingen bygga på eller för sig självt ha tjänsten NKA (Nöjd Kund Analys)som ger en djupare analys kring bland annat hur kundens upplevelse hos din verkstad varit.

NKA går att bygga ut med tjänsten MKI (Möjlig Kund Index) där Midman sammanställer en lista över potentiell fordonsköpare.

Kommunikationslådan

RIKTADE UTSKICK TILL DINA KUNDER

Kommunikationslådan är en lättanvänd helhetslösning som används för att producera färdiga utskick, erbjudanden, ny- och merförsäljning eller hälsningar. Stoppa in ett meddelande eller ett erbjudande, en målgrupp och se hur action blir resultat. Utskick till kund sker med postkort, SMS eller e-post. Eller en kombination.

Kommunikationslådan innehåller färdiga mallar där din logo, adress och kontaktuppgifter fylls i automatiskt. När form och innehåll har godkänts går en färdig PDF direkt till tryckeriet – den hanterar också SMS och e-postutskick.

Analys

STATISTIK OM KUNDSTOCK, BETEENDE OCH KÖPTROHET

Midman hanterar mer än hundratusentals fordon och servicedata. Det ger en mycket stabil och god grund för jämförande statistik, där du kan jämföra dina resultat med snittet i Midman, eller hur dina resultat utvecklas och förbättras över tid.

I Analys kan du se hur länge dina kunder stannar, när de lämnar, vilka märken som har trognast servicekunder, hur dina olika kundgrupper responderar på utskick. Listan kan göras väldigt lång. Analys kan innehålla svar som vänder en svag verkstad eller gör en god till en riktigt god.