Smart tjänst för fordonsverkstäder

Kanske marknadens mest innovativa och affärsdrivande mjukvarulösning för fordonsverkstäder.

Midman – ett helhetskoncept

Midmans tjänster hjälper din verkstad till ökad servicegrad och högre kundlojalitet. Kontakta oss om du är nyfiken på att förstå din marknad och vad vi kan förbättra tillsammans. Vi utgår från flödena (se bilden nedan) kring dina kunder för att ringa in vilka behov din verkstad har:

Smart rekrytering

HITTA RÄTT NYA KUNDER

Midmans rekryteringstjänst ger en marknadsanalys och visar ditt behov av hur många nya kunder du behöver. Rekryteringen jobbar på autopilot för att beräkna när nya kunder är servicemogna och ser till att de kommer till din verkstad.

Verkstadsprofilerade servicekallelser

ÖKA DIN SERVICELOJALITET OCH FÖRSÄLJNING

Pro-aktiva digitala och postala kallelser med verkstadsprofilerad landningssida. Beräkning av intelligent servicemognad och bokning driver trafik för ökad servicelojalitet och försäljning.

Slippa jaga dina kunder efter missad service

KUNDUPPFÖLJNING

Få hjälp med att höra av dig till dina kunder som missat service. De följs upp med påminnelser och telefonsamtal för att boka en tid på din verkstad. Kunduppföljning hjälper dig vinna tillbaka de du riskerar tappa och få koll på läget.

Hur nöjda är dina kunder med verkstadsbesöket?

MÄT LÖPANDE MED TJÄNSTEN KUNDNÖJDHET

Mäter löpande lojalitet med Net Promotor Score och ger dig en möjlighet att rädda kvar missnöjda kunder. Kundsvaren ger effektivt beslutsunderlag för lönsamma förändringar.

Bevaka förändringar bland dina kunder

SOV GOTT OM NATTEN – CARIN SKÖTER GROVARBETET

Bevakning håller automatiskt koll på ägarbyten och kunder du riskerar tappa (win-back). Assistent-Carin kartlägger dem 24/7 och kontaktar dem för att minska kundbortfallet.

Kommunicera till utvalda målgrupper

JOBBA MED KAMPANJER

Kommunikationslådan producerar direktbrev för kampanjer eller löpande slingor. Dina företagsuppgifter med logotype ligger färdiga och du kan välja mellan att rikta budskap till utvalda målgrupper bland befintliga eller nya kunder.

Förstå och kartlägg din marknad

MÄT DINA RESULTAT LÖPANDE

Nya och befintliga verkstadskunder erbjuds nulägesanalys som kopplar dina mål till ett beslutsunderlag. Resultaten jämförs med nyckeltalen för nuläget så att du kan följa din utveckling. Aktiviteterna mäts och ger dig en tydlig Return-Of-Investment så att du kan följa hur din investering i Midman ger ett positivt resultat.


Vill du veta mer om Midmans tjänster?

Ladda ner produktblad per tjänst i Midman.


Detta säger ett par av Midmans kunder

Kundundersökning är ett mycket bra verktyg som bekräftar att vi jobbar på det sätt vi vill som företag. Det ger oss samtidigt möjlighet att förbättra delar som vi missat eller gjort mindre bra. 

Framförallt så växer personalen oerhört mycket av att få positiv feedback från våra kunder vilket jag lyfter fram varje gång vi får kommentarer från en nöjd kund.

Jonas Lindgren, vd på All-Bilar

Fördelen med Midmans arbetssätt är att de har hela biten, allt från servicekallelse till kunduppföljning och kundnöjdhetsmätning. Det är ett bra sätt för oss medelstora verkstäder som inte har personal att sköta sådant som kunduppföljning och kundnöjdhet helt själva.

Fredrik Dannevall, ägare till Dannevall Servicecenter AB


Bilpartners


Integrationspartners till Midman


Fördelar med Midman för dig som kund

  • Uniformt verktyg med ditt företag som avsändare för alla kunder.
  • Integrerat för dig som användare till ditt DMS samt Bilregistret via Midmans partner Vroom.
  • Enkelt att använda med ett webgränssnitt och i hög grad automatiserat.
  • GDPR-säkrat med personuppgiftsbiträdesavtal för ditt företag.
  • Inga bindnings- eller uppsägningstider.
  • Snabb uppstart utan kostnader för installation och utbildning hos Midman.


Midmans medarbetare


Nyheter